Aufruf: Frieden statt Kapitalismus! – Wettrüsten stoppen und Armut beenden!

Am Sonntag, den 30. April 2023, rufen wir wieder dazu auf, gemeinsam im Wedding auf die Straße zu gehen. Schließt euch der Demonstration unter dem Motto „Frieden statt Kapitalismus – Wettrüsten stoppen und Armut beenden“ an! (Beitragsfoto Demonstration 30. April 2022)

[polski / polnisch] [türkçe / türkisch]

Seit zwei Jahren steigen die Preise für das Nötigste wie Essen, Benzin und Energie, angeheizt durch die Armuts- und Kriegspolitik der Bundesregierung. Die Zahlen von Kinder- und Altersarmut erreichen neue Höchststände. Während immer mehr Menschen verarmen, bekommen wir vom Berliner Senat Durchhalteparolen und Spartipps an die Hand. Trotz Rüstungsmilliarden für die Bundeswehr ist angeblich kein Geld für Soziales, bessere Löhne und Bildung da. Stattdessen sollen wir mit Einmalzahlungen abgespeist und auf Kriegskurs gehalten werden.

Währenddessen machen die Reichen traumhafte Renditen. Die DAX-Konzerne vermelden regelmäßig neue Rekordgewinne und Geldsäcke wie René Benko, Chef von Galeria/Karstadt/Kaufhof, holen selbst aus dieser Misere noch das Letzte für sich heraus. Vor aller Augen betrügt er seit Jahren unseren Kiez und die Beschäftigten um mehrere Millionen – zurück bleibt ein leeres Kaufhaus am Leopoldplatz. Er muss keine Strafen oder Sanktionen fürchten, seine Verbrechen sind Teil des Systems.

Wer ohnehin wieder mal ohne Job dasteht, dem droht zusätzlich das Zwangssystem Hartz IV – seit dem 1. Januar 2023 in „Bürgergeld“ umgetauft. Ganze 53 Euro mehr sind eine Kampfansage an die Armen und können die von Regierung und Konzernen in die Höhe getriebenen Lebenshaltungskosten in keiner Weise ausgleichen.

Wir sind es, die die Profite der Wenigen in dieser Gesellschaft erarbeiten und mit unserem Lohn nicht über die Runden kommen! Wir sind es, die um unsere Wohnungen fürchten müssen, weil sie Spekulationsobjekte für Hedgefonds geworden sind. Glauben wir noch, dass die „soziale Marktwirtschaft“ Wohlstand für Alle schafft? Oder erkennen wir, dass dieser Staat nur unserer Ausbeutung und den Profiten der Reichen dient?

Widerstand ist das Gebot der Stunde! Millionen Menschen in Frankreich bringen derzeit ihre Wut und Widerstand über die „Rentenreform“ zum Ausdruck. Auch in Deutschland finden Kämpfe um höhere Löhne und gute Arbeitsbedingungen statt, die von Streiks und Protesten auf der Straße begleitet sind. Der Kampf gegen Verdrängung, Ausbeutung und Unterdrückung ist gerechtfertigt und muss hier und jetzt mit dem internationalen Kampf gegen Aufrüstung und Krieg verbunden werden. Wir können hier gemeinsam die täglichen Zumutungen abwehren und eine starke Opposition gegen diese kapitalistische Politik aufbauen – egal woher wir kommen. Rechte und bürgerliche Akteur:innen werden dabei keine Partner:innen sein – sie vertreten nicht unsere Interessen als Lohnabhängige, sie spalten und zersetzen unsere Position.

Antikrisenpolitik bedeutet für uns:

 • Geld für Bildung und Soziales statt für Rüstung
 • Volksentscheid umsetzen – Enteignung und Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen jetzt
 • Aussetzen von Zwangsräumungen – Beschlagnahmung von Ferienwohnungen
 • Weg mit dem „Bürgergeld“-Sanktionsregime – Gute Jobs und soziale Grundsicherung statt Armut per Gesetz
 • Armutsrenten abschaffen
 • Verbot von Outsourcing und Leiharbeit
 • Keine Profite mit unserer Gesundheit – Fallpauschalen in Pflege und Medizin abschaffen
 • Weg mit der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmitteln
 • Waffenlieferungen stoppen – Rüstungskonzerne enteignen
 • Wirtschaftskrieg beenden – Energieversorgung vergesellschaften
 • Die Reichen müssen zahlen

Von der Regierung und „runden Tischen“ können wir nichts erwarten. Es braucht den Zusammenschluss derjenigen, die – wie wir – direkt unter dieser Politik leiden. Wegducken bringt nichts – nur wir können Schluss machen mit Armut- und Kriegspolitik! Gemeinsam wollen wir am Vorabend des 1. Mai in Berlin laut und gut sichtbar durch unseren Wedding ziehen. Kommt dazu!

Sonntag, 30.04.2023 | 16 Uhr | U-Bhf. Seestraße

Unterstützer:innen:
Deutsche Wohnen & Co enteignen! (Kiezteam Wedding), PostKom, SDAJ, Young Struggle, ALPAS Pilipinas, Gabriela-Germany, DIE LINKE L.E.O., DIE LINKE BO Wedding, DKP Wedding, Gruppe Arbeiter:innenmacht Berlin, Revolutionäre Perspektive Berlin uvm.

National- und Parteifahnen sind auf der Demonstration nicht erwünscht. Ihr habt Fragen? Nehmt Kontakt zu unseren Ordner:innen auf!

Unsere Route:
Start: U-Bhf. Seestraße – Amsterdamer Str. – Turiner Str. – Utrechter Str. – Müllerstraße – Nazarethkirchstraße – Hochstädter Str. – Reinickendorfer Str. – Gottschedstraße – Exerzierstraße – Badstraße – Ende: U-Bhf. Pankstraße

Aufruf (polnisch)

Pokój zamiast kapitalizmu! – Zatrzymajmy wyścig zbrojeń i zakończmy ubóstwo!

W niedzielę 30 kwietnia 2023 roku ponownie wzywamy do wspólnego wyjścia na ulice Weddingu. Dołącz do demonstracji pod hasłem „Pokój zamiast kapitalizmu – zatrzymaj wyścig zbrojeń i zakończ ubóstwo“! (zdjęcie z demonstracji 30 kwietnia 2022 )

Przez ostatnie dwa lata ceny podstawowych artykułów pierwszej potrzeby takich jak żywność, benzyna i energia rosły, napędzane przez rządową politykę biedy i wojny. Wskaźniki ubóstwa dzieci i osób starszych osiągają nowe szczyty. Podczas gdy coraz więcej ludzi ubożeje, berliński senat serwuje nam slogany o wytrwałości i wskazówki, jak oszczędzać pieniądze. Mimo miliardów na Bundeswehrę, nie ma rzekomo pieniędzy na opiekę społeczną, lepsze płace i edukację. Zamiast tego my jesteśmy oszukiwani jednorazowymi zapomogami, a utrzymywany jest kurs wojenny.

Tymczasem bogaci osiągają fantastyczne zyski. Spółki z indeksu DAX regularnie ogłaszają nowe rekordowe zyski, a biznesmeni jak René Benko, szef Galerii/Karstadt/Kaufhof, wykorzystują tę niedolę najlepiej jak się da. Na oczach wszystkich od lat kilka milionów oszukuje naszą dzielnicę i pracowników – pozostaje po nim pusty dom towarowy na Leopoldplatz. Nie musi on obawiać się żadnych kar ani sankcji, jego przestępstwa są częścią systemu.

Tym, którzy znaleźli się bez pracy, grozi też system Hartz IV – przemianowany 1 stycznia 2023 r. na „Bürgergeld” – dochód obywatelski“. Całe 53 euro więcej to wypowiedzenie wojny biednym. Kwota ta w żaden sposób nie może zrekompensować kosztów życia napędzanych przez rząd i korporacje.

To my jesteśmy tymi, którzy tworzą zyski nielicznych w tym społeczeństwie i nie mogą związać końca z końcem z naszymi pensjami! To my musimy obawiać się o nasze domy, ponieważ stały się one przedmiotem spekulacji funduszy hedgingowych. Czy nadal wierzymy, że „społeczna gospodarka rynkowa“ tworzy dobrobyt dla wszystkich? Czy też zdajemy sobie sprawę, że ten stan służy jedynie naszej eksploatacji i zyskom bogatych?

Walka i opór są teraz niezbędne! Miliony ludzi we Francji wyrażają obecnie swój gniew i opór wobec „reformy emerytalnej“. Również w Niemczech toczą się walki o wyższe płace i lepsze warunki pracy, którym towarzyszą strajki i protesty na ulicach. Walka przeciwko wysiedleniom, wyzyskowi i uciskowi jest uzasadniona i musi być połączona tu i teraz z międzynarodową walką przeciwko zbrojeniom i wojnie. Możemy wspólnie odeprzeć codzienne zmagania i zbudować silny sprzeciw wobec tej kapitalistycznej polityki – niezależnie od tego, skąd pochodzimy. Prawicowe i burżuazyjne podmioty nie będą naszymi partnerami – nie reprezentują naszych interesów jako osób zależnych od płac, dzielą i dezintegrują naszą pozycję.

Polityka antykryzysowa oznacza dla nas:

 • Pieniądze na edukację i sprawy socjalne zamiast na zbrojenia.
 • Realizacja referendum – wywłaszczenie i uspołecznienie wielkich przedsiębiorstw mieszkaniowych teraz.
 • Zawieszenie przymusowych eksmisji i konfiskata mieszkań wynajmowanym turystom
 • Zniesienie systemu sankcji Jobcenter- dobra praca i podstawowe zabezpieczenie socjalne zamiast ubóstwa z mocy prawa.
 • Zlikwidowanie biedowych emerytur
 • Zakaz outsourcingu i pracy tymczasowej
 • Żadnych zysków z naszego zdrowia – Zlikwidowanie ryczałtów za każdy przypadek w opiece medycznej
 • ZniesienieVATu na podstawowe produkty żywnościowe
 • Zatrzymanie dostawy broni – wywłaszczenie firm zbrojeniowych
 • Zakończenie wojen gospodarczych – uspołecznienie dostaw energii
 • Bogaci muszą płacić

Nie możemy oczekiwać niczego od rządu i „okrągłych stołów“. Potrzebne jest zjednoczenie się tych, którzy – tak jak my – cierpią bezpośrednio z powodu tej polityki. Nie ma sensu się płaszczyć – tylko my możemy położyć kres polityce ubóstwa i wojny! Razem chcemy głośno i widocznie przemaszerować przez Wedding w przeddzień 1 maja w Berlinie. Dołącz do nas!

Niedziela, 30.04.2023 | 16:00 | U-Bhf. Seestraße

Flagi narodowe i partyjne nie są mile widziane na demonstracji. Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


Aufruf (türkisch)

Son iki yıldır halk artan gıda, benzin ve enerji gibi temel ihtiyaçların fiyatlarıyla mücadele ederken, federal hükümet yoksulluk ve savaş politikasını kesintisiz devam ettiriyor. Çocuk ve yaşlı fakirliğinin rakamları yeni zirvelere ulaşmakta. Giderek daha fazla insan yoksullaşırken, Berlin Senatosu bize nasıl tasarruf edileceğine dair tavsiyeler veriyor. Silahlı Kuvvetler için milyarlık bütçeler ayrılmasına rağmen, sosyal hizmetler, fakirleşen ailelere finansal destek ve eğitim için sözde hiç para olmadığı iddia ediliyor. Aksine tek seferlik ödemelerle avutulup, savaşa doğru yol almaya devam edeceğiz.

Arka planda zengin kesim inanılmaz kazançlar elde etmeye devam ediyor. DAX şirketleri düzenli olarak yeni rekor kârlar açıklıyor ve Galeria/Karstadt/Kaufhof’un başkanı René Benko gibi milyonerler bu sefaletten en iyi şekilde yararlanıyor. Herkesin gözü önünde, mahallemiz ve çalışanlarımız yıllardır sömürülüyor – geriye Leopoldplatz’da boş bir mağaza kalıyor. Herhangi bir ceza ya da yaptırımdan korkmalarina gerek yok çünkü işlenen suçlar sistemin bir parçası.

Aramızda zaten işsiz olan herkes, 1 Ocak 2023’ten bu yana „vatandaş geliri“ olarak yeniden adlandırılan zorunlu Hartz IV sistemi ile de tehdit ediliyor. Tam olarak 53 euroluk bir artış yoksullara karşı bir savaş ilanıdır. Hükümet ve şirketler tarafından artırılan hayat pahalılığını hiçbir şekilde telafi edemez.

Bu toplumda mağdur olanlar, zengin azınlığın kârını sağlayanlar ve gelirlerimizle geçinemeyenler, bizleriz! Hedge fonları için spekülasyon nesnesi haline gelen evlerimiz için korkmak zorunda olanlar yine bizleriz. Hâlâ „sosyal piyasa ekonomisinin“ herkes için refah yarattığına inanıyor muyuz? Yoksa bu devletin yalnızca bizim sömürülmemize ve zenginlerin kârına hizmet ettiğinin farkında mıyız?

Şimdi direniş zamanıdır! Fransa’da milyonlarca insan şu anda „emeklilik reformu“ nedeniyle öfkelerini ve direnişlerini ifade etmekte. Almanya’da da yüksek gelirler ve daha iyi çalışma koşulları için mücadeleler, grevler ve sokaklarda protestolar eşliğinde gerçekleşiyor. Evlerinden atılmaya, sömürülmeye ve baskıya karşı mücadele hak yasasına uygundur ve burada ve şimdi yeniden silahlanmaya ve savaşa karşı uluslararası mücadele ile bağlantılı olmalıdır. Günlük dayatmalara karşı burada birlikte mücadele edebilir ve nereden gelirsek gelelim bu kapitalist politikalara karşı güçlü bir muhalefet inşa etmeliyiz. Sağcı ve burjuva aktörler bu konuda bize ortak olamazlar – onlar kârcı olarak bizim çıkarlarımızı temsil etmiyorlar, bizim davamızı bölüyor ve parçalıyorlar.

Bizim için kriz karşıtı politika şu anlama geliyor:

 • Silahlanma yerine eğitim ve sosyal konular için bütçe ayrılması.
  Referandumun uygulanması
 • büyük konut şirketlerinin hemen kamulaştırılması ve sosyalleştirilmesi.
 • Zorla tahliyelerin askıya alınması
 • tatil evlerine el konulması
  „Vatandaşlık geliri“ yaptırım rejiminin kaldirilmasi
 • yasayla yoksulluk yerine iyi işler ve temel sosyal güvenlik sağlanması
  Yoksulluk maaşlarının kaldırılması
 • Dış kaynak kullanımı ve geçici işlerin yasaklanması
  Sağlığımızla kâr etmek yok
 • Bakım ve tıpta vaka başına sabit ücretlerin kaldırılması 
 • Temel gıda maddelerinde KDV’nin kaldırılması
 • Silah teslimatının durdurulması- silah şirketlerinin kamulaştırılması 
 • Ekonomik savaşa son verilmesi – enerji üretiminin sosyalleştirilmesi
 • Zenginlerin maddi yönden daha büyük katkıda bulunması 

Gerçekler şu ki, görünen köy kılavuz istemez. Hükümetten ve „yuvarlak masalardan“ bir şey bekleyemeyiz. Bizim gibi bu politikadan doğrudan zarar görenlerin birliğine ihtiyacımız var. Eğilmenin bir anlamı veya yararı yok – yoksulluk ve savaş politikalarına ancak biz son verebiliriz! Birlikte, 1 Mayıs arifesinde Berlin’deki yürüyüşümüzde yüksek sesle ve görünür bir şekilde yürüyeceğiz. Sizlerde bize katılın!

Pazar günü, 30.04.2023 | Saat 16:00 | U-Bhf. Seestraße

Destekçi organizasyonlar:
Expropriate Deutsche Wohnen & Co! (Kiezteam Wedding), PostKom, SDAJ, Young Struggle, ALPAS Pilipinas, Gabriela-Almanya, DIE LINKE L.E.O., DIE LINKE BO Wedding, DKP Wedding, Gruppe Arbeiter:innenmacht Berlin ve saire